Heidi E. Thorbjørnsen tildelt lederstipend på NFF Østfolds kretsting

På kretstinget 16.mars ble Heidi E. Thorbjørnsen tildelt NFF Østfold honorært lederstipend for å ha utmerket seg med lang og tro tjeneste i Trosvik IF med i lederroller og andre frivillig verv.

Heidi startet rundt 2005 som mamma og lagleder i TIF G98 - oppgaver hun hadde i mer enn 10 år. I tillegg påtok Heidi seg raskt en rekke andre større verv i TIF. Hun var i flere år BIG-leder så U-avd leder og i de senere år TIF nestleder - et verv hun nå har.

Heidi "pynter" seg ikke med verv eller "sitter" rolig i styrer. Hun er heller først i køen for å løse alle store og små oppgaver i klubben. For bare å nevne noe av alt det Heidi har ordnet og ordner: mangeårig drivkraft i Fredrikstad Fotballcup, ansv. politiattester, FIKS, fordeling av treningstider,TIF web'n, div. søknader og rapportering osv, osv....

Heidi har i mange år utvist en frivillig arbeidskapasitet som grenser til det uforsvarlige - uten å gjøre et nummer av det. Hun krever mye av seg selv - lite av andre.
Hun ser ut til å blir motivert av å få jobben gjort - men er samtidig tydelig motivert av verdiene bak "fotball for alle" - og er klar i sine synspunkter og prioriteringer.

Hedi er også viktig og god til motiverer andre. Hun har alltid oppmuntring, hyggelige ord, gode smil på plass - og veldig ofte en klingende latter - også når det butter litt for oss andre.
Sist men ikke minst er Heidi primus motor og sterk deltager i det sosiale klubblivet. TIF årlige tradisjon «Rekefesten» for trenere/lagledere er høydepunkt for Hedi og klubben - viktig!

Trosvik IF, barn- og unge i lokalmiljøet og hele fotballen har mye å takke Hedi for - så langt!

Silje Vaadal fra NFF forbundsstyret overrakte diplom til verdige stipendiater Kim Grønn Navestad IL, Heidi E. Thorbjørnsen Trosvik IF, Dag Frode Bråthen Hultengreen Sarbpsborg FK og Per Gunnar Halvorsen Kvik Halden.
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift