Trosvik IF

Dommerbetaling barnefotball

Dommerbetaling barnefotball

I barnefotballkampene dømmer primært foresatte på dugnad. Det er også mulighet for å leie inn klubbens ungdommer (helst over 15 år) til seriekamper. Se liste over potensielle dommere under kontaktinfo (kommer).

Dommeren belønnes med kr. 75,- pr. kamp. Dette utbetales enten fra kiosken, eller med utlegg fra lagleder.
Ved utbetaling fra kiosken fylles skjemaet "Dommerkvittering" ut og legges i kiosk-kassa. Skjemaet skal undertegnes både av dommer og lagets lagleder.
Hvis lagleder legger ut for betalingen til dommer fylles skjemaet "Dommerutlegg" ut. Dommer må kvittere for mottatt beløp.
Skjemaet leveres klubbens kasserer for tilbakebetaling.
 

Trosvik IF

Adresse: Mølleveien 9, 1613 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 59 19 60

Epost: klubbpost@trosvikif.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift