Trosvik IF

Info for trenere/ledere i U-avd.

Info for trenere/ledere i U-avd.

SPORTSPLAN
All aktivitet i klubben skal rette seg etter sportsplanen og alle tillitsvalgte og engasjerte plikter å påse at sportsplanen følges.

Formålet med Sportsplanen er å skape trygget ved klarhet om hva Trosvik IF står for, hvilke målsetninger vi har og hva som derfor skal foregå i klubben.

Målgruppe for Sportsplanen er alle klubbens aktive spillere/foresatte, ledere og trenere samt interesserte offentlige / private samarbeidspartnere. Sportsplanen skal være kjent for alle berørte, bl.a. slik at alle vet hva de kan forvente og må forholde seg til i forbindelse med klubbens aktiviteter.

Sportsplanen skal evalueres etter hver sesong og kan da revideres ved behov. Evaluering og revisjon skal foregå med bred og åpen deltagelse fra alle klubbens berørte før…..

Sportsplan vedtas av TIF Hovedstyret som bindende for klubbens virksomhet.

Avvik fra Sportsplanen skal fanges opp av TIF tillitsvalgte.

Hele Sportsplanen finner du under denne linken Sportsplan gjeldende fra Januar 2015.

OVERGANGER
Trenere/ledere i Trosvik IF skal ikke aktivt rekruttere spillere fra andre klubber.
Dersom en spiller fra annen klubb ønsker å trene med klubben vår må vi ha skriftlig tillatelse fra moderklubbens leder, sportslig leder, ungdomsleder eller tilsvarende (sms/mail holder) før første treningsdeltagelse, da gjelder moderklubbens spillerlisens for spilleren. Dvs. spilleren er dekket av fotballforsikringen, i tillegg til at vi opptrer med en åpenhet og ærlighet ovenfor klubben (Fair Play).

Det finnes forskjellige typer overganger. Under kan du lese en kort forklaring av forskjellene, slik at dere velger riktig skjema for overgangen.

Samtykkeskjema - elektronisk overgang (overgangsskjema): Overgangsskjema skal brukes for spillere som har fylt 12 år ved kalenderårets begynnelse og eldre, og som er eller har vært medlem av/registrert i annen klubb innen Norges fotballforbund. Spillere som melder overgang etter 10. september (overgangsvinduet) får ikke spille kamper for ny klubb før etter 1. januar.
Endring av klubbtilhørighet: Skjemaet benyttes kun for spillere som ikke har spilt obligatoriske kamper 2 siste år eller som kommer fra en strøket/nedlagt klubb.
Melding om klubbskifte: For spillere under 12 år pr 1. januar.
International transfer: Internasjonale overganger/førstegangsregistreringer for spillere mellom 12 og 18 år er underlagt FIFAs regelverk for ”Protection of minors”, og det er derfor svært strenge regler.
Fullstendig informasjon og skjemaer for overganger ligger på NFFs hjemmeside.
Overgangsansvarlige (med overgangsrettigheter i FIKS) i Trosvik IF er Åge Johansen på klubbkontoret, evt. Heidi E. Thorbjørnsen. Dvs. samtykkeskjema for overgang leveres på klubbkontoret (postkassa på klubbhuset) for elektronisk behandling.
 
MEDLEMSKAP
Medlemskontingent i TIF koster 500,- pr. år. I tillegg kommer treningsavgift.  
U-avd. 13-16 år utgjør treningsavgift for året 2015 1500,- pr. år. Total årsavgift kr. 2000,- pr. år.
Søskenmoderasjon på kr. 500,- fra barn/ungdom nr. 2. 
Alle spillere må ha gjort opp årsavgiften for å være spilleberettiget til seriekamp eller cup.
Alle nye kan få prøve ut treningstilbudet i 2-3 uker før de meldes inn til medlemsansvarlig og FIKS-administrator via post@trosvikif.no. Medlemsansvarlig trenger opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.
Send også mail til medlemsansvarlig når et medlem har sluttet.

LISENS/FORSIKRING
Alle spillere over 12 år må stå i klubens lisensregister i FIKS.
De som ikke er lisensregistrert er ikke forsikret. Å bruke spillere som ikke er spilleklare for Trosvik IF på trening eller i kamp kan derfor få alvorlige følger.
Dersom en spiller fra annen klubb ønsker å trene med klubben vår må vi ha skriftlig tillatelse fra moderkluben (sms holder), da gjelder moderklubbens spillerlisens for spilleren.

UTSTYR TIL LAGET
Benytt bestillingsskjema under vedlegg øverst i høyre hjørne på denne websiden.

1 fotball til hver
Kjegler/kinahatter
1 lagbag pr. serielag
1 sett med førstehjelpsutstyr pr. serielag
Overtrekksvester
Fløyter
Ballpumpe

DUGNAD

Fredrikstad FotballCup
Vårdugnad på Merkur
Lagene i U-avd. alternerer på å plukke søppel på Merkur-anlegget annenhver uke. Skiftordningen sendes U-styrerepresentanten. 

SESONGINFORMASJON FOR 2015 FRA  ØSTFOLD FOTBALLKRETS
Finner du her.
Spilleregler 2014
NFF's retningslinjer for 2014 finner du under dokumenter. Dette er et dokument som beskriver hva dommerne skal fokusere spesielt på dette året
Spilleregler for 2013
Hvordan gjennomføre den nye regelen gjeldende fra 2014 om umiddelbar soning av gule kort finner du her.

KAMPGJENNOMFØRING
Se eget dokument under "Dokumenter"
Elektronisk kamprapport: Manual

OMBERAMMING AV KAMPER
  1. Kontakt motstander tidlig

  2. Finn ny tid i samråd med motstander og baneansvarlig

  3. Ta kontakt med dommer/assistentdommer/observatør, der dette er oppsatt, og hør om dommer/assistentdommer kan dømme på nytt kamptidspunkt.

  4. Ved omberammelse 7 dager eller senere før berammet kamp, noter også hvilke lag/klubb som tok initiativet til omberammelsen.
    Kretsen skal varsles senest 3 virkedager før terminfestet kamptidspunkt. 
    http://www.formstack.com/forms/fotball-omberamming_av_kamper 

 

EKSTERNE SPILLERUTVIKLINGSTILTAK

Sonetreninger foregår i perioden november til april med start høsten spillerne er 12 år. Det arrangeres også sonetreninger med start høsten spillerne fyller 13 år. Ved uttak legges det vekt på at spillerne skal ha ferdigheter og holdninger over gjennomsnittet for aldersgruppen. I Trosvik foregår vanligvis nomineringen slik at det sportslige apparatet rundt laget hver for seg (uten å snakke sammen) leverer sine nominasjoner til trenerkoordinator. Det er ikke lov å nominere sin egen sønn. Trenerkoordinator foretar det endelige uttaket etter å ha observert treninger.

Informasjon om sone.

* Bylag

* Kretslag starter høsten spillerne fyller 13 år

ØKONOMI
Klubben dekker påmeldingsavgiften for 2 cuper (inkl. vårcup) årlig pr. lag.

Trosvik IF dekker dommerutgifter til opptil 3 treningskamper/vårcupkamper (evt. 50% av 6) pr. lag i perioden 1/1 til seriestart. Prioriter å bruke dommere uten store reisekostnader.

Hvert kull har egen konto i regnskapet Trosvik IF med penger tjent inn på for eksempel dugnader, loddsalg, loddsalg på foreldremøter eller sponsormidler. Pengene kan brukes til cupdeltagelse utover det klubben dekker, avslutninger eller andre sosiale arrangementer. Kontoene administreres av klubbens kasserer. Kontonummer for innbetalinger er 1000.08.62059. NB! Jfr. NIFs lover er det ikke tillatt å ha lagskontoer utenom klubben. Send kasserer kvitteringer på utgifter som skal refunderes, merk dem med gruppas navn, navn og kontonummer til den som skal motta refusjonen.

Innskudd merkes med gruppas navn.

Vår utstyrsleverandør er fra 2015 Select/Torshov Sport. Info om lagsrabatter: kontakt ungdomsleder.
Ved privat kjøp i butikk: Klubbens medlemmer får 20% i butikken på Selectvarer (30% på klubbdress) og 10% på øvrig varesortiment. På sko gjelder andre rabatter, medlemmene må spørre i butikken.
NB! Alt felleskjøp, selv om dette gjøres av for eksempel foreldregruppe/sponsorskal være Select og handles gjennom lokal forhandler. Alt utstyr som klubben mottar fra andre samarbeidspartnere skal være Select. For felleskjøp av treningsdresser, benytt gjerne excelarket som ligger som vedlegg oppe i høyre hjørne. Det inneholder en arkfane for bestillingsskjema og en arkfane for kostnadsberegning.

Post til kasserer, Trond Paulsen, kan legges i postkassa på klubbhuset, posthylla hans på klubbkontoret eller sendes på mail trond.paulsen@posten.no

Viktige datoer:

 Medio januar

 Seriepåmelding

 17/5

 Delta i 17. mai-tog under TIF-fanen (vurderes)

 Ultimo mai

 FFC. U-avd. stiller som dommere eller andre dugnader.

 10/9

 Overgangsvinduet stenger

 Ca. oktober ???

 Rekefest for trenere og tillitsvalgte + kåring av årets "Tiffare"

 Primo november

 Ungdomstreffen (KM 5'er). Påmeldingsfrist primo oktober.

 

 

NYTTIGE LINKER
Østfold Fotballkrets
Norsk Fotballtrenerforening
Trenervett! Brosjyre
Skadefri!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trosvik IF

Adresse: Mølleveien 9, 1613 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 59 19 60

Epost: klubbpost@trosvikif.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift