Trosvik IF

TIF lov og formelle dokumenter

TIF lov og formelle dokumenter

TIF Lov
Trosvik Idrettsforenings lov bestemmer klubbens formål, organisering og bl.a. hvordan og når årsmøtet skal gjennomføres.
Loven skal være og er iht Norges Idrettsforbund lovmal. TIF loven er sist gang revidert og årsmøte vedtatt 29.feb 2016.  (Gjeldende lovtekst finner du i PDF vedlegg til høyre)

TIF organisasjonsplan
Alle Idrettslag skal iht loven ha en organisasjonsplan som årlig skal behandles årsmøte.Organisasjonsplanen kan være så stor eller så liten som klubben ønsker og trenger. Trosvik Idrettsforening har foreløpig en lite omfattende organisasjonsplan som første gang ble utarbeidet og årsmøte vedtatt 24.feb 2014. (Gjeldende organisasjonsplan finner du i PDF vedlegg til høyre)

TIF Sportsplan
Formålet med Sportsplanen er å skape trygghet ved klarhet om hva Trosvik IF står for, hvilke målsetninger vi har og hva som derfor skal foregå i klubben.
Målgruppe for Sportsplanen er alle klubbens aktive spillere/foresatte, ledere og trenere samt interesserte offentlige / private samarbeidspartnere. Sportsplanen skal være kjent for alle berørte, bl.a. slik at alle vet hva de kan forvente og må forholde seg til i forbindelse med klubbens aktiviteter.
Sportsplanen evalueres og revideres på Hovedstyrets initiativ. Evaluering og revisjon skal foregå med bred og åpen deltagelse fra alle klubbens berørte.
Sportsplan vedtas av TIF Hovedstyret som bindende for klubbens virksomhet.
Avvik fra Sportsplanen skal fanges opp av TIF tillitsvalgte.
Sportsplanen ble sist revidert og vedtatt av Hovedstyret i januar 2015 (Gjeldende TIF Sportsplan finner du i PDF vedlegg til høyre)


 

 

Trosvik IF

Adresse: Mølleveien 9, 1613 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 59 19 60

Epost: klubbpost@trosvikif.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift