Trosvik IF

Politiattester

Politiattester

Politiattester

Krav om politiattest i Trosvik IF

Norges Idrettsforbund krever politiattest for alle trenere/ledere med tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige i idrettslagene.

I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.
For mer informasjon om hvilke lovbrudd som omfattes, se politiregisterloven § 39. Ingen andre lovbrudd enn disse vil fremkomme på attesten.

 

I Trosvik IF blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige under 18 år skal fremskaffe politiattest. Dette gjelder altså alle trenere/ledere som er i kontakt med mindreårige over noe tid. Foreldre som er med i støtteapparatet på overnattingscuper faller også innunder ordningen.

Idrettsforbundet har vedtatt at varigheten på en politiattest er tre år, så da det må søkes og fremvises på nytt. NB! Inntil videre er ordningen med fornyelse hvert tredje år lagt på is da utøvende politidistrikt ikke lenger vil utstede attest til de som allerede har mottatt attest. Les mer om dette her.

Ansvarlig for politiattestordningen i Trosvik IF er:
Heidi E. Thorbjørnsen, hthorb@fredfiber.net, 412 17 290
adresse: Mølleveien 34, 1613 Fredrikstad

som har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Innhenting av politiattest er gratis.

Hvordan innhente politiattest:

Fra 1. juli 2014 er det innført en ny ordning med elektronisk søknad. 

1. Send inn elektronisk søknad om politiattest vedlagt bekreftelsen på formålet. NB! Dette krever innlogging med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Det skal vedlegges bekreftelse på formål med politiattest. Vedlegget finner du øverst i høyre hjørne på denne nettsiden. Print ut skjemaet, fyll inn navn og fødselsdato selv og scann inn. Kontakt Heidi hvis du trenger hjelp til printing/scanning.

2. Når søker har mottatt attesten fra politiet fremvises den for klubbens politiattestansvarlige Heidi E. Thorbjørnsen. Det blir ikke sendt attest automatisk til klubben!
Attesten kan oversendes elektronisk (pr. e-post), men klubben har ikke lov til å oppfordre til det da attesten inneholder personopplysninger. Ved elektronisk oversendelse, skriv i mailen kullet/gruppa du tilhører. Dersom du ikke ønsker å sende elektronisk må du avtale "fysisk" fremvisning av attesten med Heidi.

NB! For personer under 18 år og de som evt. ikke kan søke elektronisk benyttes en annen fremgangsmåte. Kontakt Heidi for informasjon.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen 
Styret i Trosvik IF

Mer info om politiattestordningen finner du på idrettsforbundets nettside, her.

 

Trosvik IF

Adresse: Mølleveien 9, 1613 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 59 19 60

Epost: klubbpost@trosvikif.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift