Trosvik IF

Bli TIF medlem

Bli TIF medlem

Bli medlem i Trosvik IF

Hvordan melder jeg meg inn?

Det beste er å ta kontakt med gruppeleder for den gruppen man vil tilhøre.
For 6-12 år er det barneidrettsleder, for 13-16 år er det ungdomsleder og for de som er 17 år og eldre er det fotball-leder. Du finner kontaktinformasjon til disse under "kontakt" i meny øverst. Alternativt kan du sende epost til post@trosvikif.no med informasjon om alder på den som ønsker å begynne så får du info om kontaktperson og treningstid.
Det vanlige er at man er med på trening noen få ganger før det gjøres innmelding i medlemsregisteret.
Innmeldingsskjema på norsk og på engelsk finner du som nedlastbart dokument øverst til høyre på denne siden. Fyll ut, scan og send inn til post@trosvikif.no eller lever skjemat til trenere / ledere på treninga.

Hvor finner jeg treningstidene til lag XX ?
Hvert årskull/lag har sin egen side her på Trosvikweben. Du finner info som treningstider og kontaktpersoner i menyene øverst.

Er det noen jeg kan snakke med om treningsinnholdet i gruppe XX?
Dersom du vil diskutere eller lufte en tanke angående treningsinnholdet i en aldersbestemt gruppe kan fagansvarlig for barneidretten (6-12 år) eller trenerkoordinator (13-16) år hjelpe deg. Dersom det gjelder 17 år eller eldre er det fotball-leder som kan hjelpe til. Du finner kontaktinfo i "kontakt" i meny øverst.

Hva koster det å være med i Trosvik IF?
(Priser f.o.m. 2017 vedtatt av TIF årsmøtet og hovedstyret)

Aktive:
Barn 6 - 12 år,                     årskontigent=500,-, treningsavgift=1200,-, tilsammen kr. 1700,-

Ungdom 13 - 16 år,             årskontigent=500,-, treningsavgift=1500,-, tilsammen kr. 2000,-

Junior/Snr. 17 år og eldre, årskontigent=500,-, treningsavgift=1500,-, tilsammen kr. 2000,-

--

Medlemskap                        årskontigent kr 500,-

Støttemedlemskap             årskontigent kr 200,-

Ledermedlemskap              årskontingent kr. 100,-


Kontigentinnkreving (hovedforfall) gjøres vanligvis i januar/februar.

Trosvik IF

Adresse: Mølleveien 9, 1613 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 59 19 60

Epost: klubbpost@trosvikif.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift